Mražené krémy
Tisk
PDF

Frujo pro odvětví průmyslově vyráběných impulzních zmrzlin a různých rodinných balení mražených krémů nabízí řadu sofistikovaných komponentů, ktéré téměř perfekcionalisticky akceptují podmínky technologické aplikace a charakter finálního mraženého krému.

Od komponentů aplikovaných v mlékarenství se obyčejně liší různorodější texturou a mnohem větší konzistenční variabilitou. Kromě garance dynamické viskozity je častokrát velikost částic menší než 2 mm neméně důležitá kvůli vysoce efektivním a jemným dekoračním a plnícím zařízením. Kontrola vodní aktivity, textura a reologické vlastnosti takových komponentů jsou pro splnění vytvořené senzorické kvality zásadními parametry.

Zajištění "freez-thaw" stability je také velmí důležité zejména u většího rodinného balení, kdy při přenosu výrobku domů může dojít k částečnému rozmražení a ke vzájemné migraci jednotlivých vrstev nebo kousků ovoce a zmrzliny během dalšího zmražení a skladování.

Typické aplikační kategorie zahrnují různé polotovary s kontrolovanou vodní aktivitou jako jsou toppingy a tekuté sirupy, ripple a layery, pencily a komponenty s pěknými ovocnými kousky. Zvláštní pozornost si u této skupiny aplikací zasluhuje karamel a mléčný karamel.

Pro aplikaci do různých mražených krémů a zmrzlin jsou vyráběny