Cukrářství a pekařství
Tisk
PDF

Frujo a.s. vyvíjí, produkuje a prodává široké spektrum surovin, které umožňuje aplikace pro řadu cukrářských, pekařských a gastronomických výrobků. Nabízí také komplexní řešení výroby měkké zmrzliny, více také na www.toje.cz

Pro tyto aplikace jsou vyráběny